Szukaj

0

Schowek:

DBAMY O ŚRODOWISKO

Od wielu lat rozwijamy w Agorze działania na rzecz ochrony środowiska – są to zarówno nasze wewnętrzne akcje dotyczące oszczędzania energii, segregacji śmieci i zmiany codziennych nawyków na prośrodowiskowe, ale też inwestycje w administrowanych przez nas budynkach.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals, SDGs), które mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez państwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie.

Dążymy w swoich działaniach do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs), w ramach poszczególnych sfer działalności. Poniżej opisane zostały główne aspekty realizacji poszczególnych celów, które opisują nasze podejście w 2019 r. 

Wpływ środowiskowy - Czysta woda i warunki sanitarne
Wpływ środowiskowy - Czysta woda i warunki sanitarne

Czysta woda i warunki sanitarne

 • dbałość o wodę wiąże się z monitorowaniem zużycia wody w budynkach administrowanych przez Agorę i kinach sieci Helios oraz w drukarniach Grupy Agora 
 • jednym z celów w działalności poligraficznej jest racjonalne użytkowanie zasobów, dlatego też nieustannie wprowadzane są nowe rozwiązania, które mają wpłynąć na redukcję zużycia wody
Wpływ środowiskowy - Czysta i dostępna energia
Wpływ środowiskowy - Czysta i dostępna energia

Czysta i dostępna energia

 • efektywność energetyczna jest jednym z głównych celów środowiskowych Grupy Agora 
 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej odbywa się poprzez działania proekologiczne i wprowadzenie nowych rozwiązań w administrowanych budynkach, drukarniach, kinach i na nośnikach reklamy zewnętrznej
Wpływ środowiskowy - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Wpływ środowiskowy - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • innowacyjne rozwiązania służące zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów stosowane są m.in. w nowoczesnych nośnikach reklamy zewnętrznej oraz meblach miejskich
 • w drukarniach wprowadzane i rozwijane są technologie i procesy produkcyjne przyjazne dla środowiska
Wpływ środowiskowy - Zrównoważone miasta i społeczeństwo
Wpływ środowiskowy - Zrównoważone miasta i społeczeństwo

Zrównoważone miasta i społeczeństwo

 • współtworzenie miast inteligentnych, dzięki ekologicznym, interaktywnym i funkcjonalnym rozwiązaniom
Wpływ środowiskowy - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Wpływ środowiskowy - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego
 • ograniczanie odpadów
Wpływ środowiskowy - Działanie w dziedzinie klimatu
Wpływ środowiskowy - Działanie w dziedzinie klimatu

Działanie w dziedzinie klimatu

 • Agora regularnie przeprowadza proces szacowania wpływu swojej działalności na klimat, wprowadzając rozwiązania i działania służące minimalizowania negatywnego oddziaływania
Życie pod wodą
Życie pod wodą

ŻYCIE POD WODĄ

 • edukacja i rzetelna informacja w mediach na temat zmian klimatycznych, w tym np. zagrożonych ekosystemów oceanów i mórz
Życie na lądzie
Życie na lądzie

ŻYCIE NA LĄDZIE

 • edukacja i rzetelna informacja w mediach na temat zmian klimatycznych, w tym np. różnorodności biologicznej
 • Podejście do zarządzania
 • Polityka środowiskowa Agory
 • Dobre praktyki środowiskowe
 • Wpływ środowiskowy

Wybierz temat: