Szukaj

0

Schowek:

DZIAŁAMY NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA

Spółki, marki i media Grupy Agora realizowały szereg działań, inicjatyw i akcji zarówno społecznych, jak i kulturalnych oraz edukacyjnych; angażowały się także w akcje charytatywne.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals, SDGs), które mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez państwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie.

Dążymy w swoich działaniach do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs), w ramach poszczególnych sfer działalności. Poniżej opisane zostały główne aspekty realizacji poszczególnych celów, które opisują nasze podejście w 2019 r. 

Wpływ społeczny - Koniec z ubóstwem
Wpływ społeczny - Koniec z ubóstwem

Koniec z ubóstwem

 • zaangażowanie w akcje charytatywne, których celem jest wsparcie potrzebujących
 • edukacja społeczeństwa na temat wsparcia potrzebujących
Wpływ społeczny - Dobre zdrowie i jakość życia
Wpływ społeczny - Dobre zdrowie i jakość życia

Dobre zdrowie i jakość życia

 • podnoszenie jakości życia i zdrowia społeczeństwa dzięki dedykowanym akcjom i inicjatywom 
 • promocja zdrowego stylu życia
Wpływ społeczny - Dobra jakość edukacji
Wpływ społeczny - Dobra jakość edukacji

Dobra jakość edukacji

 • działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji 
 • wsparcie placówek edukacyjnych, szkół oraz nauczycieli
 • działalność edukacyjna, w tym inicjatywy i kampanie edukacyjne
Wpływ społeczny - Równość płci
Wpływ społeczny - Równość płci

Równość płci

 • działania wspierające równość kobiet i równe traktowania płci
 • inicjatywy wzmacniające udział i rolę kobiet we współczesnym społeczeństwie
Wpływ społeczny - Mniej nierówności
Wpływ społeczny - Mniej nierówności

Mniej nierówności

 • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na różne przesłanki, we wszystkich aspektach
 • inicjowanie i wspieranie projektów oraz działań służących realizacji tego celu
W pływ społeczny - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
W pływ społeczny - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • projekty wspierające innowacyjność, promocję nowych modeli i rozwiązań biznesowych, przedsiębiorczości
Wpływ społeczny - Zrównoważone miasta i społeczeństwo
Wpływ społeczny - Zrównoważone miasta i społeczeństwo

Zrównoważone miasta i społeczeństwo

 • współtworzenie miast inteligentnych, dzięki ekologicznym, interaktywnym i funkcjonalnym rozwiązaniom
 • działania na rzecz zrównoważonych miast, ich mieszkańców, poruszające najważniejsze tematy związane z miastami
Wpływ społeczny - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Wpływ społeczny - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

 • wzmocnienie instytucji oraz organizacji, które przyczyniają się do rozwoju społecznego i społeczeństwa obywatelskiego
Wpływ społeczny - Partnerstwa na rzecz celów
Wpływ społeczny - Partnerstwa na rzecz celów

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • partnerstwo na rzecz rozwoju, szczególnie edukacji, kultury, sztuki, dziennikarstwa i mediów oraz wspierania równości kobiet i mężczyzn
 • Wpływ społeczny
 • Działania społeczne
 • Działania edukacyjne
 • Działania kulturalne
 • Działania charytatywne
 • ORGANIZACJE SPOŁECZNE W GRUPIE AGORA

Wybierz temat: