Szukaj

0

Schowek:

STRATEGICZNIE ROZWIJAMY CSR

Naszą odpowiedzialność rozumiemy jako wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa. Naszym hasłem przewodnim jest „Codziennie odpowiedzialni”. 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals, SDGs), które mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez państwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie.

Dążymy w swoich działaniach do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs), w ramach poszczególnych sfer działalności. Poniżej opisane zostały główne aspekty realizacji poszczególnych celów, które opisują nasze podejście w 2019 r. 

  • Strategia CSR
  • Cele i rezultaty
  • Dialog z interesariuszami
  • Nasze osiągnięcia CSR w 2019 r.

Wybierz temat: