Szukaj

0

Schowek:

TRANSPARENTNI WOBEC AKCJONARIUSZY

Agora dba o transparentność rozumianą jako przejrzystość, jawność i równy dostęp do informacji. Te zasady stosowane są w relacjach ze wszystkimi interesariuszami, w odniesieniu do ich potrzeb, przez dostarczanie niezbędnych danych o firmie.

  • Podejście do zarządzania
  • 20 lat na rynku kapitałowym
  • Ład korporacyjny
  • Transparentność i raportowanie
  • Ryzyka niefinansowe
  • Polityka zarządzania ryzykiem
  • Dodatkowe informacje

Wybierz temat: