Szukaj

0

Schowek:

TWORZYMY PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY

Pracownicy to najważniejszy kapitał firmy, dlatego Grupa Agora dąży do tego, aby stworzyć pracownikom atrakcyjne warunki pracy. Zarząd Agory stara się zapewnić pracownikom środowisko otwarte na różnorodność, w którym naczelnymi zasadami są: równe traktowanie, respektowanie praw człowieka, wzajemny szacunek oraz współpraca.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals, SDGs), które mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez państwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie.

Dążymy w swoich działaniach do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs), w ramach poszczególnych sfer działalności. Poniżej opisane zostały główne aspekty realizacji poszczególnych celów, które opisują nasze podejście w 2019 r. 

8 Miejsce pracy - Wzrost gospodarczy i godna praca
8 Miejsce pracy - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • rozwój kompetencji pracowników Agory
 • zapewnienie stabilnego zatrudnienia
 • zaangażowanie pracowników w działania społeczne, edukacyjne i kulturowe
 • dbałość o respektowanie praw człowieka w miejscu pracy
Miejsce pracy - Informacja

Wszystkie wskaźniki zawarte w części „Różnorodni” zostały obliczone na podstawie łącznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z wyłączeniem osób na urlopach bezpłatnych, rehabilitacyjnych i wychowawczych oraz samozatrudnionych i z agencji pracy tymczasowej, chyba że wskazano inaczej. Do łącznej liczby pracowników i współpracowników (osoby pracujące lub współpracujące z Grupą Agora w 2019 r.) oprócz pracowników etatowych włączone są również osoby na kontraktach menedżerskich oraz w ramach uchwały o powołaniu, jak również stali współpracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło, na umowę zlecenie oraz samozatrudnieni i z agencji tymczasowej. Skonsolidowane dane ujęte w ramach wskaźników dotyczą spółki Agora S.A. oraz spółek: Agora Poligrafia, Agora TC, AMS, Adpol, Domiporta, Grupa Radiowa Agory (GRA), Doradztwo Mediowe, Inforadio, GoldenLine, Helios, NEXT FILM, Foodio Concept, HRLink, Optimizers, Yieldbird, chyba że wskazane jest inaczej.

 • Nasi pracownicy
 • Work-life balance
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracy
 • Szkolenia i rozwój
 • Rozmowy rozwojowe
 • Zaangażowanie pracowników
 • Wynagrodzenia
 • Wewnętrzne regulacje

Wybierz temat: