Szukaj

0

Schowek:

BUDUJEMY RELACJE Z OTOCZENIEM

Grupa Agora dąży do partnerskich relacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami i innymi interesariuszami. Prowadząc dialog, wysłuchuje opinii i odpowiada w miarę swoich możliwości na potrzeby tych grup.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)
CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDGs)

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 17 „Celów Zrównoważonego Rozwoju” (Sustainable Development Goals, SDGs), które mają zostać zrealizowane do 2030 wspólnie – przez państwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie.

Dążymy w swoich działaniach do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDGs), w ramach poszczególnych sfer działalności. Poniżej opisane zostały główne aspekty realizacji poszczególnych celów, które opisują nasze podejście w 2019 r. 

Budujemy relacje z otoczeniem - Wzrost gospodarczy i godna praca
Budujemy relacje z otoczeniem - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • rozwijanie współpracy z podmiotami, które przestrzegają prawa oraz zachowują należytą staranność w przestrzeganiu standardów branżowych oraz praw człowieka
 • rozwijanie i prowadzenie dotychczasowej działalności w oparciu o standardy odpowiedzialnego biznesu
Budujemy relacje z otoczeniem - Mniej nierówności
Budujemy relacje z otoczeniem - Mniej nierówności

MNIEJ NIERÓWNOŚCI

 • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji i prowadzenie polityki równego traktowania we wszystkich aspektach zatrudnienia, bez względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne
 • inicjowanie i wspieranie projektów oraz działań służących realizacji tego celu
Budujemy relacje z otoczeniem - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Budujemy relacje z otoczeniem - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • świadczenie najwyższej jakości usług, odpowiadanie na potrzeby i oczekiwania klientów
 • budowanie dobrych i długotrwałych kontaktów z klientami
 • uczciwość i postępowanie zgodne z najwyższymi standardami etyki oraz transparentność w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi
 • oferowanie produktów i usług dostosowanych do różnych grup klientów
 • PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
 • Klienci i odbiorcy
 • Odpowiedzialność wobec klientów
 • Odpowiedzialność mediów
 • BUDOWANIE RELACJI I EDUKACJA BRANŻY
 • Łańcuch dostaw i współpraca z dostawcami
 • Dbanie o dane i informacje

Wybierz temat: